De Workaholic Test – Betekenis

Wat betekent dit voor jou?

De uitslag van de Workaholic Test staat model voor de kracht van de persoonlijke aardbeving die je ondergaat. Ieder mens kan een bepaalde mate van spanning gedurende een bepaalde tijd aan (afhankelijk van de sterkte van huis en fundament), maar iedereen heeft zijn eigen, persoonlijke breekpunt. Hoe groter de opgelopen schade, hoe moeilijker het herstel. Maar in tegenstelling tot echte aardbevingen kunnen wij mensen onze persoonlijke aardbevingen bestrijden en zelfs voorkomen zonder ons huis, onze ziel en zaligheid, te hoeven verliezen. Laten we maar eens kijken hoe de Persoonlijke Schaal van Richter eruitziet:

Minuscuul (0-2).
Wordt zelden door iemand gevoeld en zal nooit ook maar enige schade veroorzaken.

Zeer licht (2-3).
Wordt slechts door weinig mensen waargenomen onder gunstige omstandigheden, vrijwel nooit enige vorm van schade.

Licht (3-4).
Veel mensen beginnen wat lichte spanningen te voelen, hooguit zeer lichte schade.

Matig (4-5).
Door vrijwel iedereen gevoelde spanningen; het persoonlijke fundament begint te rammelen, klapperen en schommelen. Er is lichte schade mogelijk; eventueel ontstaan kleine scheuren in het fundament en het zelfbeeld.

Vrij krachtig (5-6).
Heftige trillingen die door iedereen met schrik worden waargenomen. Het persoonlijke fundament beweegt, instorting dreigt, scheuren in het zelfbeeld. Lichte tot matige persoonlijke schade, veel mensen raken al in paniek. Nog geen sprake van levensgevaar, wel gevaar van innerlijke verwondingen.

Krachtig (6-7).
Wordt door alle betrokkenen met grote schrik ervaren, ‘ook in een rijdende auto voelbaar’. Paniek, grote scheuren in het persoonlijke fundament. Matige tot zware persoonlijke schade met innerlijke verwondingen. Er is sprake van levensgevaar, er treden vloedgolven van stress op.

Zwaar (7-8).
Grootschalige paniek, sterke vluchtreactie, acuut levensgevaar. Alleen heel sterke persoonlijkheden blijven nog overeind. Grond onder de voeten kan helemaal openscheuren. Algemeen levensgevaar, grote vloedgolven van stress.

Zeer zwaar (8-9).
Grote verwoesting en enorme paniek, het persoonlijke fundament wordt onbewoonbaar, totale instorting mogelijk. Ook heel sterke persoonlijkheden vallen om, acuut levensgevaar. Gedeeltelijk catastrofale gevolgen, rampzalig hoge vloedgolven van stress.

Catastrofaal (9-10).
Grote ramp met mogelijk totale persoonlijke verwoesting. Persoonlijk fundament verdwijnt volledig, rotsvaste geloven scheuren totaal open. Zeer reëel gevaar van zware ziekte of overlijden; catastrofale vloedgolven van stress. Verdwijnen van levensvreugde en levenszin; totale verandering van de aard van het bestaan.

Totale catastrofale verwoesting (>10).
Niets blijft meer overeind, permanente verandering van de persoonlijkheid en de aard van het bestaan. Gevaar voor de omgeving door totaal disfunctioneren. Zeer diep ingrijpende persoonlijke veranderingen, maximale negatieve gevolgen voor werk en privé. Eerder opgebouwde levenswaarden worden totaal onbruikbaar.

Wegwijzer voor workaholics

Je meet niet alleen maar om het te weten – om de resultaten in een boekje op te schrijven en weg te leggen. Het gaat hier om jouw Persoonlijke Huis, jouw persoonlijke situatie. Als dat schudt en beeft op zijn grondvesten, zijn alle betrokken partijen gebaat bij acuut ingrijpen: collega’s, gezin en familie, vrienden. Maar in de eerste plaats gaat het om jou; je zult eerst jezelf moeten helpen. Dat is net als de veiligheidsinstructie die je krijgt in een vliegtuig als je met een kind reist.: in een noodgeval zet je éérst het zuurstofmasker op je eigen gezicht voordat je je kind helpt. Logisch: als je jezelf niet eerst helpt, hoe kun je dan anderen helpen? Het doel is hoe dan ook van je werksleur en werkbederf af te komen en een einde te maken aan je ellendewentelen. Je directe omgeving zal je er dankbaar voor zijn. Jij gaat dus in beweging komen. Maar hoe? De magnitudes van de Persoonlijke Schaal van Richter zijn in vier statuscategorieën te verdelen:

  1. Een Workaholic Score van 0 tot 3 is status groen.
  2. Een Workaholic Score van 3 tot 5 is status geel.
  3. Een Workaholic Score van 5 tot 8 is status rood.
  4. Een Workaholic Score van 8 of hoger is status bloedrood.

Het zal duidelijk zijn: is je actuele status bloedrood, dan moet er direct wat gebeuren. Maar scoor je in de vervolgmeting rood, dan is dat nog steeds ernstig maar ben je wel op de goede weg: de trend is positief. Andersom geldt hetzelfde: is je actuele status groen, dan mag je gerust tevreden zijn. Maar als de controlemeting je in de gele zone plaatst, dan is de trend ongunstig.

Er zijn drie te nemen maatregelen: handhaven, doorzetten of ingrijpen. Handhaven betekent zitten blijven waar je zit en goed blijven doen wat goed gaat. Doorzetten betekent dat je in een positieve trend zit die je moet continueren. Ingrijpen betekent dat er een negatieve trend is ingezet die moet worden omgedraaid.

Streef te allen tijde naar status groen, want dat is de genietzone. Een tijdje in geel zitten is soms onoverkomelijk, maar blijf dicht in de buurt van groen. Bij alarmstatus rood of bloedrood geldt: acuut ingrijpen! Neem het heft in eigen handen, zoek waar nodig hulp, dóé iets. Hoe langer je persoonlijke huis onderhevig is aan dat soort spanningen, hoe eerder het zal instorten. Acuut ingrijpen is als active damage control: neem je verlies en voorkom erger. Of het nou gaat om handhaven, doorzetten of ingrijpen, bij alle drie hoort een gebruiksaanwijzing. Hoe we die moeten toepassen, kun je lezen in hoofdstukken 5 en 6 van het anti-sleurboek.