Anti-prutskwadrant

Waar sta jij met je project? Twijfel je over je positie, of er actie genomen moet worden en hoe?

Met deze test krijg je een driedimensionaal beeld van je actuele status:

Het perfecte project - Front cover JPEG1. Belangrijkheid
2. Huidige situatie (tevredenheid)
3. Toekomstverwachting (de kans op verbetering) 

In het Anti-prutskwadrant© ontstaat er vervolgens een beeld in drie dimensies van jouw positie binnen je eigen project: koesteren, heroverwegen, uitzitten of veranderen.

Aan het einde van de test krijg je jouw resultaat in een overzichtelijk plaatje te zien.

Wil je meer uitleg over de test? Klik hier!

Wil je meer uitleg over de tien universele elementen van een project? Klik hier!

Doe de test!