Het Anti-prutskwadrant© – Toelichting

 

Waar sta jij in je project? (*)

Het Anti-prutskwadrant© geeft een beeld in drie dimensies van de actuele status van je project en jouw positie daarin. De drie dimensies zijn:

1. Belangrijkheid
2. Huidige situatie (tevredenheid)
3. Toekomstverwachting (de kans op verbetering, het prutsgehalte) 

Stap 1 | Eerst zet je de projectelementen in volgorde van belangrijkheid: de belangrijkste zet je op 1 en de minst belangrijke op 10.

Voorbeeld: 5 – 9 – 1 – 7 – 4 – 6 – 8 – 2 – 3 – 10

Stap 2 | Daarna bepaal je van elk projectelement de huidige situatie (is het stabiel en voorspelbaar, ben je er tevreden mee?) door ze een rapportcijfer toe te kennen.

Voorbeeld: 4 – 7 – 7 – 7 – 10 – 6 – 6 – 6 – 5 – 9 

Stap 3 | Daarna bepaal je van elk projectelement de toekomstverwachting (gaat de situatie verbeteren, gaat er minder geprutst worden?) door ze een rapportcijfer toe te kennen.

Voorbeeld: 6 – 8 – 8 – 8 – 9 – 7 – 7 – 7 – 5 – 10 

In het Anti-prutskwadrant© ontstaat er vervolgens een beeld in drie dimensies van jouw positie binnen je eigen project: koesteren, heroverwegen, uitzitten of veranderen.

Ga terug naar het Anti-prutskwadrant©