De Project Matchtest Score

01-01-1970
0
1
Schoolverlater of 'banenswitcher'. Minder dan twee jaar ervaring met het leiden van projecten. 'Vers gecertificeerd', groen achter de oren. Nog geen 'vlees op het bot'. Heeft een aantal kortlopende, eenvoudige 'nul-impact' projecten nodig om ervaring op te doen. Mag overal aan ruiken, proeven en voelen. Mag fouten maken om van te leren. Heeft nog geen besef van de politieke krachtenspellen rondom projecten. Wil graag leren en heeft potentie om te groeien.