De Project Matchtest vragen

  • DD dash MM dash JJJJ
  • Dit is de de totale doorlooptijd van het project: voorbereiding + uitvoering + afsluiting en overdracht.
  • Dit is de totale 'waarde' van het project: de optelsom van alle kosten van mensen, middelen en materiaal.
  • Tel alle mensen op die direct bij het project betrokken zijn en in het organogram staan vermeld. Iemand die parttime betrokken is telt als één persoon.
  • Wat voor risico loopt de organisatie als het project jammerlijk faalt? En wat is dan de impact, met andere woorden: wat gebeurt er als de verandering niet wordt doorgevoerd? Hoe afhankelijk is de onderneming van deze specifieke verandering? Is er nog wel een toekomst als het project niet wordt afgemaakt?